Betongtak i Växjö

Visa alla bilder

Komplett tak byte inkl. beslag och takavvattningssystem.

Byte av fasad på gavelspets.

Kunden byter ventilations huv och avlopps luftare själv då han jobbar som ventilations installatör.

Kund