Referenser

6-9
Tegeltak i Halmstad
Montering av nya lertegelpannor av Hansa 1-kupig Naturröd. Byte av...
3-19
Sembonit tak i Getinge
Byte av tak till sembonit plattor med svart lack.
1-17
Plåttak i Trönninge
Komplett tak byte inkl. plåtbeslag och avvattningssystem. Ombyggnad av takkupa.
1-16
Plåttak i Torup
Komplett tak byte inkl. plåtbeslag och tak avvattningssystem.
1-15
Papptak i Växjö
Demontering av gammalt papptak samt montering av nytt papptak. Tillverkning...
1-14
Papptak i Vislanda
Byte av dålig råspont. Byte av papptak, takbrunnar, sargplåtar och...
1-13
Bandtäckning i Halmstad
Montering av takstolar, råspont och papp. Montering av nytt komplett...
1-12
Bandtäckning på Svenska Missionskyrkan i Varberg
Komplett takbyte ink. plåtarbeten och avvattningssystem. Byte av z-panel på...
1-11
Bandtäckning i Dänningelanda
Montering av nya takstolar för bättre fall på taket. Montering...
1-10
Tegeltak i Årnarp
Komplett tak byte inkl. plåtbeslag och avvattningssystem.
Laddar fler...

Kontaktuppgifter

J.O´s Tak AB

Skedala 156 30593 Halmstad

Kontaktformulär